ONZE OVERTUIGING

Wij vinden dat de wereld aan het veranderen is. En dat gaat snel. Mensen blijven echter altijd mensen. En systemen en processen passen we aan. De verbinding tussen mensen, processen en systemen is dan ook continue in beweging en ontwikkeling. De manier hoe bedrijven daar mee omgaan, bepaalt of ze blijven bestaan.

ONZE OPLOSSINGEN

Het serviceconcept van Mind4U is gericht op het laten excelleren van medewerkers in dienstverlenende organisaties met veel klantcontact. Onze oplossingen verrassen doordat we de verbinding blijven zoeken tussen mensen, processen en systemen. We vragen door en dat is verfrissend voor uw eigen gedachten, die van uw medewerkers en die van uw klanten. Het werkt verhelderend voor de keuzes die u moet maken in een omgeving die continue in ontwikkeling is.

Dit doen we door oplossingen aan te bieden die:

  • medewerkers van organisaties in staat stellen om actief betrokken te zijn en te blijven bij de ontwikkelingen in de organisatie
  • aansluiten bij de wensen en doelen van medewekers en klanten 
  • organisaties in staat stellen de klantbediening optimaal in stand te houden in een omgeving die in beweging is en blijft

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze kijk op het helpen van uw klanten ? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

ONZE MISSIE

"Wij ondersteunen bedrijven bij het groeien in hun klantrelatie."

Dit doen we door deze relatie te identificeren, te bouwen en vast te houden. Zo kunt u als opdrachtgever uw bedrijfsdoelen concretiseren vanuit duurzame klantprocessen. Met een structureler en efficiënter resultaat.

ONZE VISIE

De relatie met uw klant is cruciaal voor het behalen van uw businessdoelen. Zij biedt een toegevoegde waarde voor klant en organisatie. Hoe duurzamer de relatie, hoe beter het resultaat van de relatie voor alle deelnemers in die relatie. Jammer genoeg wordt dit door veel bedrijven nog onvoldoende erkend. Het optimaliseren van de klantrelatie en het daarmee vergroten van de klantwaarde vraagt bijna altijd om een andere kijk naar uw organisatie. Omdat deze verandering vaak niet van binnenuit komt, is er hulp nodig bij de bewustwording, cultuurverandering en praktische uitvoering.

DAAROMOplossingen zijn alleen dan oplossingen als ze vanuit de behoeften van de doelgroep en/of gebruiker worden geïdentificeerd en uitgewerkt. Maar een echt duurzaam resultaat behaalt u pas als de oplossingen daarna ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd, geëvalueerd en gedragen.

Processen, software en hardware zijn een noodzakelijk onderdeel. Maar mensen en hun gedrag bepalen het succes! Een organisatie, klein of groot, commercieel of non-profit, wordt pas effectief als de mensen en de middelen op elkaar zijn afgestemd. Dit vraagt om tijd, capaciteit en motivatie.

BART LAMERS

“Ik heb mijn sporen verdiend in het leiden van grootschalige telecommunicatie projecten. De vertaalslag van de business wensen naar een gebruikersvriendelijke technische oplossing is daarbij mijn handelsmerk geworden. Ik ben in staat om over de vaak complexe technische materie concreet en laagdrempelig te communiceren. Door mijn positief kritische houding en strategisch inzicht, ben ik niet alleen sterk in het oplossen van technische vraagstukken. Ook het identificeren en analyseren van organisatorische uitdagingen en het bedenken van haalbare en werkbare oplossingen behoort tot mijn expertise. Ik ben daardoor bij uitstek een gesprekspartner voor strategisch en tactisch management."


BART LAMERS

"Door mijn ruime ervaring in verschillende customer service
omgevingen, vind ik goed mijn weg als programma manager
of project manager bij grootschalige change trajecten waar
techniek en organisatie elkaar raken. Mijn drive en persoonlijkheid laten zien dat presteren onder druk en plezier in het werk uitstekend samen kunnen gaan.


Neem contact met me op als u meer wilt horen
over mijn kijk op uw relatie met uw klanten.” 
ONZE REFERENTIES

We hebben al voor diverse grote Nederlandse
en Belgische bedrijven met veel klantcontact
onze kennis en visie mogen inzetten.

 

APG

Coöperatie VGZ

ESSENT

Gemeente Venlo

INTERPOLIS

KPN

PRIZEWIZE

SERVISAIR

SITEL

TELEPERFORMANCE

 

Als u meer wilt weten over wat we bij onze opdrachtgevers
hebben gedaan, neem dan contact met ons op.

CONTACT

Bezoekadres:
Mind4U B.V.
Horsterweg 18 (K)
6199 AC Maastricht Aachen Airport
 
Postadres:
Mind4U B.V.
Parcivalstraat 9
6166 KH Geleen


Bart Lamers: bart.lamers@mind4u.nl
06.13.214.761
   


kaart

Routebeschrijving